czwartek, 26 marzec 2015 12:51

Zapytanie ofertowe

Bielice, dnia 26.03.2015

Zapytanie ofertowe nr ALDREW/1/WND-RPWM.01.01.07-28-176/14

1. Zamawiający Aldrew Bielice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Bielice 22, 13-330 Krotoszyny.

2. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz Zamawiającego centrum obróbczego ze sterowaniem CNC według poniższej specyfikacji parametrów:

- korpus monolityczny wykonany z elementów spawanych elektrycznie, odpowiednio wzmocniony w celu zagwarantowania stabilności i precyzji w czasie;

- głowica wiercąca wykonana ze stopu aluminiowego, obrobiona na centrach obróbczych o dużej precyzji;

- zakres roboczy obrabianego elementu: X = 5000 mm, Y = 1650 mm (oś frezowania pionowa), Z = 125-180 mm;

- prędkość osi: X = 80 m/min, Y = 80 m/min, Z = 25 m/min;

- zespół frezujący dwukierunkowy 5-cio osiowy;

- magazyn typu kołowego do automatycznej wymiany narzędzi;

- stół obróbczy typu „Tubeless”;

- sterowanie CNC bazujące na platformie PC Intel z softwarem pracującym w czasie rzeczywistym;

- system programowania graficznego pozwalający na uniknięcie programowania w kodzie ISO;

- transporter taśmowy do odprowadzania wiórów i odpadów.

3. Termin wykonania zamówienia Termin realizacji zamówienia zaplanowany został w okresie pomiędzy 01.05.2015 roku a 15.06.2015.

4. Sposób przygotowania oferty Oferta powinna zawierać co najmniej:

• dane oferenta zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym;

• pełną specyfikację techniczną;

• przewidywany termin dostawy;

• cenę (netto wyrażoną w złotych) za dostawę przedmiotu zamówienia oraz sposób zapłaty;

• termin obowiązywania gwarancji oraz warunki serwisowania;

• podpisy osób upoważnionych do złożenia oferty.

5. Miejsce oraz termin składania ofert Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego w terminie do dnia 03.04.2015 do godz. 11.00.

6. Kryterium wyboru oferty Zamawiający wybierze ofertę o najniższej cenie za dostawę przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia niniejszego postępowania przetargowego bez wyboru jakiejkolwiek oferty, o czym poinformuje niezwłocznie oferentów.

7. Dodatkowe informacje na temat przedmiotu zamówienia Dodatkowych informacji w zakresie przedmiotu zamówienia udziela Pan Mariusz Turulski (tel. 56 474 53 56).

 

Dla wygody użytkowników oraz w celach statystycznych strona używa plików cookies. Warunki przechowywania ich na komputerze użytkownika można zmienić poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki. Niewprowadzenie zmian w ustawieniach przeglądarki oznacza akceptację cookies. Polityka prywatności